Geçim sıkıntısının beraberinde getirmiş olduğu birikim sorunları özellikle alt gelire ve orta gelire sahip olan birey ya da ailelerin yaşamakta olduğu sıkıntılar arasında neredeyse ilk sırada yer almaktadır. Özellikle kira bedellerinin ve ulaşım zorluğu gibi durumlarda kendini ve ailesini garanti altına almak isteyenlerin başvurmuş olduğu banka kredilerinin faiz oranları da son derece önem kazanmaktadır. İşletme amaçlı verilen paranın karşılığında alınacak tutara eklenen getiri olarak tanımı yapılan faiz, ekonominin büyük bir alanında kullanılmakta ve kapitalizme dayanan bir temele dayanmaktadır.

Faiz Hesaplamada Kullanılmakta Olan İki Yöntem

Bankaların neredeyse tamamının tanıtım ve reklamlarında özellikle de kredilerinin faiz oranlarını kullanarak müşterilerine seslenmektedir. Bankaların kullanmış olduğu faiz hesapları de iki farklı yöntemle olmaktadır. Bunlardan ilki basit faiz şeklinde olan hesaplamadır. Formülü Getiri = Anapara X (Faiz Oranı / 100) X Vade olan bu faiz hesaplama yönteminde amaç sadece bir dönem için temel alınan anaparanın üzerinden belirlenmiş olan oran ile hesaplanmasıdır. Özellikle de finansal matematiğin temelini oluşturmakta olan faiz kavramı, basit faizin yanı sıra bileşik faiz yöntemi ile de hesaplanmaktadır Bu yöntemde ise faiz artışının sıklığına göre değişmekte olan oranlar yer almaktadır. Vade Sonu Toplam Sermaye = Anapara X (1 + Faiz Oranı) ile Dönem Sayısının karesinin alınması formülü ile hesaplanmakta olan bu yöntem de vade sonu süreci dikkate alınmaktadır. Vade sonuna kadar ki toplam sürecin bitiminde anaparaya eklenmekte olan ve tekrardan yatırılan paranın her devre içerisinde değişen sermayenin üzerinden faiz hesabı yapılmakta ve kredi hesaplama tahminlerine yönelim sağlanmaktadır.

Kredi Faiz Oranları Banka Tercihlerinde Büyük Önem Taşımaktadır

Bankaların krediler için uygulamakta olduğu faiz oranları, müşterilerin banka seçimlerinde önemli bir yere sahiptir. Özellikle de konut veya taşıt kredisi çekmek isteyen müşterilerin yüksek tutarlara ihtiyaç duymaları sebebiyle daha az faiz oranıyla kredi vermekte olan bankayı araştırdığı ve buna göre en düşük faizi veren bankanın tercih edilmesi bir gerçektir. Bunun yanı sıra bankaların çok sık iletişim içerisinde olduğu özel müşterilerine de daha düşük ve özel kredi faiz oranları da bankaların sürekli müşterilerine sunmuş olduğu avantajlar arasında yer almaktadır.

katilimevim-sabit-reklam