Ev alabilmek için bankalardan kredi alacak olan kişiler, konut kredi faizleri gibi hesaplama etkenlerinin yanında ek bedelleri de dikkate almaktadır. Alınan kredinin geri ödenmesinde faiz oranlarının etkili olduğu gibi maliyet kalemleri de etkilidir. Konut kredisinde alınan sigorta bedelleri, kredi hesaplamasında kullanılan maliyet kalemlerinin içine dahil edilmektedir. Yeni çıkarılan tüketici yasası ile bazı sigortaların yapılması zorunlu kılınmıştı. Konut kredisi alırken uygulanan sigorta bedellerinin neleri kapsadığını merak eden kişiler bulunmaktadır.

Konut kredisi alınırken yaptırılması gereken sigortalar arasında konut sigortası bulunmaktadır. Konutlarda yaşanabilecek her türlü olumsuzluk, konut sigortası ile güvenceye alınmaktadır. Bankalar tarafından yapılan konut sigortası, maliyet kalemine yansıtılan ücretler arasında yer almaktadır. Kredinin ödemesi bitene kadar uygulanacak sigortalar arasında yer almaktadır. Bu sigortanın yapılması zorunlu değildir. Konut kredisi hesaplama alanında kullanılan diğer sigorta bedelleri arasında deprem sigortası, hayat sigortası ve ferdi kaza sigortası bulunmaktadır.

Zorunlu Deprem Sigortası Nedir?

Bankaların konut kredisi verirken ek masraflara eklediği konulardan biri de zorunlu deprem sigortasıdır. Yapılması yasak olarak zorunlu olan sigorta türleri arasında yer almaktadır. Deprem sigortasının belirlenmesi işlemlerinde farklı etkenler dikkate alınmaktadır. Deprem sigortasının ücret miktarı her sene tekrardan belirlenmektedir. Yaşanabilecek bir depremin ardından ortaya çıkacak zararları karşılayacak olan deprem sigortası oldukça önemlidir.

Zorunlu deprem sigortası, DASK poliçesi ismiyle de bilinmektedir. Depremler sonucunda meydana gelen her türlü olumsuzluğa karşı evleri güvenceye alan bir sigorta olduğu için zorunlu tutulmuştur. Maliyet kalemlerine eklenen zorunlu deprem sigortası, belli oranlar ile müşterilerden karşılanmaktadır. Konut kredisinin geri ödenmesi hesaplanırken, konut kredisi faiz oranları ve maliyet kalemleri dikkate alınmalıdır.

Ferdi Kaza Sigortası Nedir?

Konut kredilerinde yapılan sigortalardan biri de ferdi kaza sigortası olarak öne çıkmaktadır. Hayat sigortasının yanında sunulan bu sigorta hizmeti, maliyet kalemlerine eklenebilen ücretler arasında yer almaktadır. Bankaların ferdi kaza sigortası için belirlediği ücretler çeşitli etkenlere göre farklılık göstermektedir. Sigorta şirketleri, kredi miktarı ve sigortası süresi gibi faktörler, fiyatlar üzerinde etkili olmaktadır. En uygun konut kredisi için düşük miktarlarda sigorta ücreti tahsis eden bankalar tercih edilmektedir.

katilimevim-sabit-reklam